Arhiva

UDK: 721+697.9:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza prirodne ventilacije u zgradama

Mijo Zagorec, Petar Donjerković

Sažetak

Polazi se od važnost klime u prostorijama u kojima borave ljudi. Opisano je značenje ventilacije i odabira vrste ventilacije u zgradama i dani su prijedlozi za poboljšanje prirodne ventilacije u zgradama. Pokazano je da naši tehnički propisi za projektiranje i izvedbu prirodne ventilacije u zgradama nisu usklađeni s tehničkim propisima za uštedu energije, toplinsku zaštitu i zaštitu od buke u zgradama. Preporučuje se usklađivanje naših tehničkih propisa s tehničkim propisima EU.

Ključne riječi
klima u prostoriji, tehnički propisi, usklađivanje propisa, zgrada, prirodna ventilacija, mehanička ventilacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zagorec, M., Donjerković, P.: Analiza prirodne ventilacije u zgradama, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 5

ILI:

Zagorec, M., Donjerković, P. (2006). Analiza prirodne ventilacije u zgradama, GRAĐEVINAR, 58 (5)
Autori:

Mijo Zagorec
Institut IGH d.d.

Petar Donjerković
Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet strojarstva i brodogradnje