Arhiva

UDK: 624.21:625.745.1/624.058
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje stvarnog prometnog opterećenja cestovnih mostova

Damir Markulak, Boris Androić

Sažetak

Predlažu se modeli stvarnog cestovnog prometnog opterećenja u Hrvatskoj, bazirani na prikupljanju i obradi statističkih podataka. To su dva modela za ocjenu pouzdanosti mostova s gledišta krajnjeg graničnog stanja, graničnog stanja uporabivosti te umornosti mostova. Daje se također deterministička i probabilistička varijanta za oba modela. Predloženi modeli su kao slučajno stvorene kolone vozila implementirani u računalnu simulaciju utjecaja od stvarnog prometnog opterećenja.

Ključne riječi
real traffic load, modeliranje, simulacija prometa, kolona vozila, pouzdanost, cestovni most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Markulak, D., Androić, B.: Modeliranje stvarnog prometnog opterećenja cestovnih mostova, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 3

ILI:

Markulak, D., Androić, B. (2003). Modeliranje stvarnog prometnog opterećenja cestovnih mostova, GRAĐEVINAR, 55 (3)
Autori:
Damir Markulak WEB
Damir Markulak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske