Arhiva

UDK: 628.1.001.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje urbanog vodnog sustava

Željko Rozić, Jure Margeta, Snježana Knezić

Sažetak

Polazi se od činjenice da je upravljanje urbanim vodnim sustavom složen zadatak koji se odvija unutar niza ograničenja. Pri donošenju upravljačkih odluka vezanih za taj sustav važno je znati koje su posljedice na sve segmente upravljačkog sustava. U radu se prikazuje metodologija dinamike sustava i objektno orijentiranog modeliranja kojom se uspješno može analizirati urbani vodni sustav i utjecaj upravljačkih odluka. Metodologija je primijenjena na vodni sustav grada Mostara.

Ključne riječi
upravljanje, upravljački sustav, dinamički sustav, objektno orijentirano modeliranje, cijena vode, urbani vodni sustav

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rozić, Ž., Margeta, J., Knezić, S.: Modeliranje urbanog vodnog sustava, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 2

ILI:

Rozić, Ž., Margeta, J., Knezić, S. (2007). Modeliranje urbanog vodnog sustava, GRAĐEVINAR, 59 (2)
Autori:

Željko Rozić
Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet
margeta WEB
Jure Margeta
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, erhitekture i geodezije

Snježana Knezić
Sveučilište u Splitu
Građevinsko-arhitektonski fakultet