Arhiva

UDK: 628.28.001.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje pronosa pridneno ispuštenog onečišćenja

Goran Lončar, Vladimir Andročec, Goran Gjetvaj

Sažetak

Opisano je modeliranje pronosa pridneno ispuštenog onečišćenja pri stacionarnom tečenju u kanalu jednolikog pravokutnog presjeka s primjenom dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih modela. Osim usporedbe rezultata ravninskog i prostornog numeričkog modeliranja raspodjele koncentracije pridneno ispuštenog onečišćenja u kanalu idealiziranih geometrijskih obilježja, dana je i usporedba reprezentativne veličine tzv. brzine miješanja s rezultatima dobivenim fizikalnim modeliranjem.

Ključne riječi
numerički model, podmorski ispust, onečišćenje, pridneno ispušteno onečišćenje, pronos onečišćenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lončar, G., Andročec, V., Gjetvaj, G.: Modeliranje pronosa pridneno ispuštenog onečišćenja, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 2

ILI:

Lončar, G., Andročec, V., Gjetvaj, G. (2007). Modeliranje pronosa pridneno ispuštenog onečišćenja, GRAĐEVINAR, 59 (2)
Autori:
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Vladimir Andročec
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
IMG Goran Gjetvaj WEB
Goran Gjetvaj
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet