Arhiva

UDK: 625.711.3:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Očekivani režim strujanja vjetra na autocesti Sv. Rok (jug) – Maslenica

Alica Bajić

Sažetak

Na primjeru trase autoceste Sv. Rok (jug) – Maslenica upozoreno je na značenje pravovremene izrade meteorološke podloge za potrebe projektiranja, izgradnje i uporabe prometnice. Analiza režima strujanja provedena je koristeći se izmjerenim podacima smjera koji su bili na raspolaganju i brzine vjetra na širem području autoceste i procijenjenom razdiobom smjera i brzine vjetra duž trase autoceste. Rezultati pokazuju da se može očekivati izloženost autoceste jakim i olujnim burama.

Ključne riječi
vjetar, izgradnja, režim strujanja, projektiranje, izloženost autoceste, autocesta Sv. Rok (jug) – Maslenica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bajić, A.: Očekivani režim strujanja vjetra na autocesti Sv. Rok (jug) – Maslenica, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 3

ILI:

Bajić, A. (2003). Očekivani režim strujanja vjetra na autocesti Sv. Rok (jug) – Maslenica, GRAĐEVINAR, 55 (3)
Autori:

Alica Bajić
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb