Arhiva

UDK: 624.131.5:551.243
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza klizišta Husino u Tuzli i mogućnost sanacije

Ibrahim Jašarević, Željko Lebo

Sažetak

Opisuje se nastanak, sadašnje stanje i mogućnost sanacije velikog klizišta Husino u Tuzli koje količinom i površinom pokrenutog materijala pripada skupini najvećih evropskih klizišta. Istaknuto je da granična stabilnost klizišta izravno ugrožava infrastrukturne objekte (cestu i željeznicu) te veliki energetski kompleks termoelektrane “Tuzla”. Provedena su laboratorijska geotehnička ispitivanja i na temelju analize rezultata dan je prijedlog moguće sanacije uz dokaze stabilnosti.

Ključne riječi
termoelektrana “Tuzla“, Infrastrukturni objekt, laboratorijska ispitivanja, klizište Husino, sanacija, granična stabilnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jašarević, I., Lebo, Ž.: Analiza klizišta Husino u Tuzli i mogućnost sanacije, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 1

ILI:

Jašarević, I., Lebo, Ž. (2000). Analiza klizišta Husino u Tuzli i mogućnost sanacije, GRAĐEVINAR, 52 (1)
Autori:

Ibrahim Jašarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Lebo WEB
Željko Lebo
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel