Arhiva

UDK: 624.011.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Novi pristup građenju drvenih mostova

Miljenko Haiman

Sažetak

U radu se izlažu pogledi na novi pristup građenju drvenih mostova. S obzirom na to da se posljednjih desetak godina u Europi i Sjevernoj Americi drveni mostovi češće pojavljuju kao cestovni i pješački mostovi, postali su značajniji. Ukratko je prikazano građenje novijih tipova drvenih mostova u Hrvatskoj te u Norveškoj i SAD-u. Prikazuju se i neki ekonomski pokazatelji opravdanosti građenja drvenih mostova, posebno onih sa poprečno prednapetim lameliranim drvenim kolničkim pločama.

Ključne riječi
cestovni most, pješački most, lamelirano drvo, drvene kolničke ploče, ekonomika građenja drvenih mostova , drveni most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Haiman, M.: Novi pristup građenju drvenih mostova , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 9

ILI:

Haiman, M. (2002). Novi pristup građenju drvenih mostova , GRAĐEVINAR, 54 (9)
Autori:
Haiman WEB
Miljenko Haiman
Sveučilište u Zagrebu,
Arhitektonski fakultet