Arhiva

UDK: 624.9.001.1:614.84+69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Suvremeni pristup dokazu požarne otpornosti konstrukcija

Boris Androić, Darko Dujmović, Ivica Džeba

Sažetak

Prikazana je praksa i pristup zaštiti konstrukcija od požara u Hrvatskoj. Opisane su mjere zaštite od požara koje se predviđaju glavnim projektom. Iz toga se opisa vidi nesređenost stanja u pogledu primjene inozemnih i domaćih propisa i smjernica. Dane su temeljne postavke Eurokoda o pristupu problemu požara. Na primjeru je pokazana mogućnost dobivanja optimalnih rješenja adekvatnim proračunom. Autori preporučuju hitnu promjenu prakse vezane uz zaštitu konstrukcija od požara.

Ključne riječi
vatrootpornost konstrukcije, zaštita od požara, norme, smjernice, konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I.: Suvremeni pristup dokazu požarne otpornosti konstrukcija, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 6

ILI:

Androić, B., Dujmović, D., Džeba, I. (2006). Suvremeni pristup dokazu požarne otpornosti konstrukcija, GRAĐEVINAR, 58 (6)
Autori:
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Džeba Ivica WEB
Ivica Džeba
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet