Arhiva

UDK: 624.21.0124.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nova postignuća u građenju betonskih mostova u Hrvatskoj

Zvonimir Marić, Damir Tkalčić

Sažetak

Predočena su istaknuta postignuća u hrvatskoj mostogradnji u zadnjih jedanaest godina nakon međunarodnog priznanja Hrvatske kao nezavisne države. Za to je vrijeme vidno pojačana izgradnja mreže hrvatskih autocesta, zbog čega je živnula izgradnja mostova posebno betonskih, jer su prije, osim nekoliko lučnih, mostovi građeni uglavnom od čelika. Neki su postupci građenja ili vrste sklopova primijenjeni prvi put u Hrvatskoj. Prikazani su i neki mostovi građeni izvan mreže autocesta.

Ključne riječi
betonski most, čelični most, mostogradnja, postupci građenja, autocesta, most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marić, Z., Tkalčić, D.: Nova postignuća u građenju betonskih mostova u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 4

ILI:

Marić, Z., Tkalčić, D. (2003). Nova postignuća u građenju betonskih mostova u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 55 (4)
Autori:

Zvonimir Marić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet

Damir Tkalčić
Institut IGH d.d.