Arhiva

UDK: 624.192:624.059.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Polipropilenska vlakna u podgradi tunela Sveti Rok

Enes Seferović

Sažetak

Opisana su istraživanja primjene polipropilenskih vlakana u mikroarmiranom betonu za sekundarnu tunelsku oblogu tunela Sveti Rok. Posebno su prikazana istraživanja žilavosti i otpornosti takvog betona na djelovanje požara. Istaknuto je da takav beton ima povećanu otpornost na udar i habanje, mraz i soli te povećanu vodonepropusnost. Preporučuje se primjena toga za primarnu i sekundarnu oblogu tunela, što povećava vatrootpornost, smanjuje mikropukotine, a povećava trajnost.

Ključne riječi
obloga tunela, vatrootpornost, mikropukotina, habanje, trajnost, polipropilenska vlakna

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Seferović, E.: Polipropilenska vlakna u podgradi tunela Sveti Rok , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 9

ILI:

Seferović, E. (2002). Polipropilenska vlakna u podgradi tunela Sveti Rok , GRAĐEVINAR, 54 (9)
Autori:

Enes Seferović
Institut IGH d.d.
Zavod za betonske i zidane konstrukcije