Arhiva

UDK: 666.94:711.12
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proizvodnja cementa i održivi razvoj

Krešimir Popović, Ružica Rosković, Dubravka Bjegović

Sažetak

Značajna uloga proizvodnje cementa u ukupnom održivom razvoju prikazana je mogućnostima uporabe alternativnih materijala u postizanju što veće eko bilance uz optimalne kriterije prihvatljivosti za cementnu i građevinsku industriju. Analizom tehnoloških i tržišnih promjena u proizvodnji i uporabi cementa u većini europskih zemalja u usporedbi s Hrvatskom, pokazuju se neke od mogućnosti uštede prirodnih izvora energije, sirovina i smanjenje emisije nekih stakleničkih plinova.

Ključne riječi
cement, industrija cementa, klinker, održivi razvoj, alternativni materijali

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Popović, K., Rosković, R., Bjegović, D.: Proizvodnja cementa i održivi razvoj, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 4

ILI:

Popović, K., Rosković, R., Bjegović, D. (2003). Proizvodnja cementa i održivi razvoj, GRAĐEVINAR, 55 (4)
Autori:

Krešimir Popović
Institut IGH d.d.

Ružica Rosković
Našicecement d.d.
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet