Arhiva

UDK: 624.041:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pregled metoda proračuna aktualnih u potresnom inženjerstvu

Venera Vukašinović

Sažetak

Dan je pregled metoda koje se primjenjuju pri proračunima konstrukcija izloženih potresnom djelovanju. Prikazane su i starije metode, od kojih su neke zastarjele. Novije metode su prikazane u dvjema skupinama: s pristupima determinističkim i probabilističkim. Opisane su osnovne karakteristike navedenih metoda uz isticanje rezultata koji se postižu njihovim primjenama. Istaknuta je potreba za osvježenjem proračunskih metoda i propisa i u tom smislu su dane odgovarajuče sugestije.

Ključne riječi
metode proračuna, pregled metoda, deterministički pristup, probabilistički pristup, potresno inženjerstvo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vukašinović, V.: Pregled metoda proračuna aktualnih u potresnom inženjerstvu, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 2

ILI:

Vukašinović, V. (2007). Pregled metoda proračuna aktualnih u potresnom inženjerstvu, GRAĐEVINAR, 59 (2)
Autori:

Venera Vukašinović
Energoinvest d.d.
Sektor za hidrotehniku, konstrukcije i arhitekturu