Arhiva

UDK: 628.33./35.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

O mogućnosti priključka otpadnih voda Velike Gorice na CUPOVZ

Ivan Višić

Sažetak

Iznosi se i obrazlaže ideja o priključenju otpadnih voda Velike Gorice na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba. Opisani su zakonski okviri koji omogućuju provođenje te ideje. Prikazano je sadašnje stanje uređaju Velike Gorice koji bi trebalo urediti i proširiti. Podrobnije se opisuju tehnološki i financijski aspekti priključka na CUPOVZ i dokazuje se mogućnost ostvarenja te ideje, a analizom troškova dokazuje se ekonomska isplativost predloženog rješenja.

Ključne riječi
grad Zagreb, otpadne vode, CUPOVZ, priključak na CUPOVZ, isplativost, Velika Gorica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Višić, I.: O mogućnosti priključka otpadnih voda Velike Gorice na CUPOVZ, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 6

ILI:

Višić, I. (2006). O mogućnosti priključka otpadnih voda Velike Gorice na CUPOVZ, GRAĐEVINAR, 58 (6)
Autori:

Ivan Višić
Voditelj Projekta, Hrvatske vode