Arhiva

UDK: 628.21.004.1(497-16)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kanalizacijski sustav zapadnog područja Varaždinske županije

Blaženko Premužić

Sažetak

Prikazano je rješenje odvodnje otpadnih voda zapadnog područja Varaždinske županije i opisane su glavne građevine toga sustava. Sustavom mješovite i nepotpune razdjelne kanalizacije riješena je odvodnja otpadnih voda gradskog naselja Hrašćica i područja općina Petrijanec i Sračinec. Ta se naselja nalaze u širem vodozaštitnom području varaždinskih vodocrpilišta pa je radi zaštite podzemnih voda i njihovog sanitarnog unaprijeđenja bilo vrlo važno riješiti odvodnju otpadnih voda.

Ključne riječi
Varaždinska županija, vodocrpilište, vodozaštitno područje, kanalizacijski sustav, otpadne vode, odvodnja otpadnih voda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Premužić, B.: Kanalizacijski sustav zapadnog područja Varaždinske županije, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 6

ILI:

Premužić, B. (2006). Kanalizacijski sustav zapadnog područja Varaždinske županije, GRAĐEVINAR, 58 (6)
Autori:

Blaženko Premužić
AT Consult d.o.o.