Arhiva

UDK: 624.072:666.973
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena betona visokih svojstava za okvirne konstrukcije

Ivan Tomičić

Sažetak

U radu se predlaže primjenjivanje betona visokih svojstava za građenje okvirnih armiranobetonskih konstrukcija u seizmičkim područjima. Prednosti su velika nosivost i trajnost te racionalnost i vanjski izgled. Navedeni su izrazi za proračun potrebne armature za ovijanje stupova u području plastičnih zglobova. Preporučuje se dodavati čelična vlakna betonu, radi poboljšanja bitnih svojstava konstrukcije. Izrađen je primjer dimenzioniranja i provjere duktilnosti plastičnog zgloba.

Ključne riječi
plastični zglob, armirani beton, okvirna konstrukcija, nosivost, trajnost, čelična vlakna, beton visokih svojstava

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Primjena betona visokih svojstava za okvirne konstrukcije , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 10

ILI:

Tomičić, I. (2002). Primjena betona visokih svojstava za okvirne konstrukcije , GRAĐEVINAR, 54 (10)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet