Arhiva

UDK: 624.04.001:159.954/956
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Uloga kreativnosti i inženjerske prosudbe u konstruktorskom radu

Josip Dvornik, Damir Lazarević

Sažetak

U članku se opisuje specifičan način razmišljanja inženjera konstruktora koji se pojavljuje u različitim fazama projektiranja građevine. Posebno su istaknute osobine kreativnosti i prosudbe koje često imaju ključnu ulogu u izboru ispravne konstrukcije i njezinog statičkog tretmana. Pri tome se pokušalo upozoriti na intuiciju koja bitno potiče razvoj takvih osobina. Ukratko je opisan i doprinos računala pri razmišljanju i odlučivanju uz isticanje problema koji još nisu riješeni.

Ključne riječi
konstrukcija, statički tretman, računalo, kreativnost, inženjerska prosudba, intuicija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dvornik, J., Lazarević, D.: Uloga kreativnosti i inženjerske prosudbe u konstruktorskom radu, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 3

ILI:

Dvornik, J., Lazarević, D. (2007). Uloga kreativnosti i inženjerske prosudbe u konstruktorskom radu, GRAĐEVINAR, 59 (3)
Autori:
GR13 7 4 1 Dvornik WEB
Josip Dvornik
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
lazarevic WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet