Arhiva

UDK: 624.6.002.72
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 5
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nove konstrukcije velikih montažnih lučnih mostova

Vinko Čandrlić, Silvija Mrakovčić, Marijan Skazlić

Sažetak

Opisani su konstrukcijski i tehnološki aspekti gradnje velikih lučnih mostova s montažnim odsječcima primjenom betona od reaktivnog praha. Odsječci se izrađuju betoniranjem sukladnih sljubnica, spajaju epoksidnim smolama i potom prednapinju vanjskim čeličnim šipkama samo na dijelu spojnica. Lukovi se izvode zrakastim ovješenjem konzola preko petnih stupova, a grede obostranim potiskivanjem bez klasičnog kljuna s istodobnim postavljanjem stupova s grede i reguliranjem visine nivelete.

Ključne riječi
tehnologija izvedbe, montažni odsječci, vanjsko prednapinjanje, RPC – beton od reaktivnog praha vrlo visokih svojstava, betonski lučni most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čandrlić, V., Mrakovčić, S., Skazlić, M.: Nove konstrukcije velikih montažnih lučnih mostova, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 5

ILI:

Čandrlić, V., Mrakovčić, S., Skazlić, M. (2003). Nove konstrukcije velikih montažnih lučnih mostova, GRAĐEVINAR, 55 (5)
Autori:

Vinko Čandrlić
Redoviti sveučilišni profesor u mirovini

Silvija Mrakovčić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Skazlic Marijan
Marijan Skazlić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet