Arhiva

UDK: 625.85.002.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza potpuno vezanih kolničkih konstrukcija

Tatjana Rukavina, Branimir Babić

Sažetak

Analizirane su deformacije i naprezanja od prometnog opterećenja u potpuno vezanim kolničkim konstrukcijama. Analiza je rađena uz tri promjenjiva parametra (geometrija konstrukcije, svojstva materijala, nosivost tla). Deformacije i naprezanja uspoređeni su s onima koja se javljaju kod uobičajenih kolničkih konstrukcija. U analizama je upotrijebljen računalni program BISAR. Potpuno vezane kolničke konstrukcije pokazale su se povoljnijima u pogledu deformacija od uobičajenih.

Ključne riječi
prometno opterećenje, naprezanje, deformacija, kolnička konstrukcija, vezane kolničke konstrukcije, analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rukavina, T., Babić, B.: Analiza potpuno vezanih kolničkih konstrukcija , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 10

ILI:

Rukavina, T., Babić, B. (2002). Analiza potpuno vezanih kolničkih konstrukcija , GRAĐEVINAR, 54 (10)
Autori:

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice

Branimir Babić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet