Arhiva

UDK: 624.131.8:721
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Geotehnički problemi projektiranja i ponašanja građevnih jama

Grzegorz A. Horodecki, Adam F. Bolt, Eugeniusz Dembicki

Sažetak

Opisuju se primjeri dubokih građevnih jama u Gdanjsku. Kod građevina čiji su podzemni dijelovi u prenapučenoj mreži gradske infrastrukture pojavljuju se ograničenja u vezi s iskorištavanjem mogućih tehnologija građenja. Ujedno se postavljaju vrlo visoki zahtjevi glede projektiranja i ugradnje novih građevina s obzirom na njihov utjecaj na susjedne građevine. U radu je prikazano nekoliko slučajeva takve izgradnje s analizom osnovnih čimbenika i područja utjecaja novih građevina.

Ključne riječi
građevna jama, projektiranje, Gdanjsk, gradska infrastruktura, tehnologija građenja, geotehnički problemi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Horodecki, G. A., Bolt, A. F., Dembicki, E.: Geotehnički problemi projektiranja i ponašanja građevnih jama, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 5

ILI:

Horodecki, G. A., Bolt, A. F., Dembicki, E. (2003). Geotehnički problemi projektiranja i ponašanja građevnih jama, GRAĐEVINAR, 55 (5)
Autori:

Grzegorz A. Horodecki
Fakultet za hidrotehniku i ekologiju,
Sveučilište tehničkih znanosti u Gdanjsku

Adam F. Bolt
Fakultet za hidrotehniku i ekologiju,
Sveučilište tehničkih znanosti u Gdanjsku

Eugeniusz Dembicki
Fakultet za hidrotehniku i ekologiju,
Sveučilište tehničkih znanosti u Gdanjsku