Arhiva

UDK: 624.042:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dinamički problemi pri slučajnoj pobudi

Dea Diklić, Dejan Diklić

Sažetak

U radu su prikazana istraživanja utjecaja potresnog gibanja na građevine. Ta su istraživanja ukazala na stupanj važnosti međukorelacije između modalnih oblika na spektralne gustoće snage odziva i na srednju kvadratnu vrijednost odziva konstrukcije. Pokazano je da su ta istraživanja put prema pojednostavljenju proračuna u odnosu na vrlo složene proračune koji bi se trebali provoditi da bi se dobio odziv konstrukcije izložene slučajnoj potresnoj pobudi, simuliranom bijelim šumom.

Ključne riječi
stohastički modeli gibanja tla, slučajne vibracije, bijeli šum, spektralne gustoće snage odziva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Diklić, D., Diklić, D.: Dinamički problemi pri slučajnoj pobudi, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 5

ILI:

Diklić, D., Diklić, D. (2003). Dinamički problemi pri slučajnoj pobudi, GRAĐEVINAR, 55 (5)
Autori:

Dea Diklić
Sveučilište u Zagrebu,
Arhitektonski fakultet

Dejan Diklić
MSCS, research associate IBM /Almaden/San Jose