Arhiva

UDK: 624.94:699.81
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Sigurnost čeličnih konstrukcija pri djelovanju požara

Ivica Boko, Bernardin Peroš

Sažetak

Prikazana je analiza djelovanja različitih slučajeva realnog požara za skladišnu halu. Primjenom modela zona za različita požarna opterećenja dobivene su temperaturne krivulje u funkciji vremena, koje su uzete kao djelovanje na nosivu čeličnu konstrukciju. Na temelju dobivenih temperaturnih krivulja modelirano je provođenje topline kroz osnovni materijal konstrukcije, te je utvrđen stupanj njene sigurnosti. Istraživanja se provode u okviru NAD-a (National Application Document).

Ključne riječi
veliki zatvoreni prostori, model zona, temperaturne krivulje, sigurnost konstrukcija , realno požarno opterećenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Boko, I., Peroš, B.: Sigurnost čeličnih konstrukcija pri djelovanju požara , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 11

ILI:

Boko, I., Peroš, B. (2002). Sigurnost čeličnih konstrukcija pri djelovanju požara , GRAĐEVINAR, 54 (11)
Autori:
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Peros Bernadin
Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije