Arhiva

UDK: 624.072.33:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Seizmički otporne armiranobetonske okvirne konstrukcije

Ivan Tomičić

Sažetak

Prikazane su dvije metode proračuna okvira od predgotovljenih elemenata. Prva, nazvana metodom redukcije sila već je prihvaćena državnim i europskim normama, pa se često primjenjuje u praksi. Novija, metoda odabira međukatnog pomaka, rezultat je najnovijih istraživanja, a ima za cilj osigurati bitne performanse i konkurentnost armiranobetonskih okvira od predgotovljenih elemenata s duktilnim spojevima. Navedeni su zahtjevi i preporuke Europskih prednorma ENV 1992 i ENV 1998.

Ključne riječi
metoda odabira međukatnog pomaka, duktilni spoj, montažne okvirne konstrukcije, proračun na potres, metoda redukcije sila

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Seizmički otporne armiranobetonske okvirne konstrukcije, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 1

ILI:

Tomičić, I. (2000). Seizmički otporne armiranobetonske okvirne konstrukcije, GRAĐEVINAR, 52 (1)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet