Arhiva

UDK: 625.143:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Usporedba normi o svojstvima čelika za željezničke tračnice

Ivan Vitez, Tomislav Hozjan

Sažetak

U radu je ukratko prikazana usporedba propisanih svojstava čelika za željezničke tračnice prema Kodeksu UIC 860V i važnim nacionalnim normama (ASTM, AREA, GOST, BS, JIS itd.) s prijedlogom novog europskog standarda pr EN 13674-1:1999. Povećani zahtjevi glede eksploatacije i većih brzina traže poboljšanje osiguranja kvalitete. To je dovelo i do dopune prijedloga nove europske norme temeljene na novim metodama ispitivanja, da bi se postigla veća sigurnost željezničkog prometa.

Ključne riječi
zahtjevi normi, Kodeks UIC 860V, prijedlog EN, propisana svojstva, čelici za željezničke tračnice

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vitez, I., Hozjan, T.: Usporedba normi o svojstvima čelika za željezničke tračnice, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 5

ILI:

Vitez, I., Hozjan, T. (2003). Usporedba normi o svojstvima čelika za željezničke tračnice, GRAĐEVINAR, 55 (5)
Autori:

Ivan Vitez
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Strojarski fakultet Slavonski Brod

Tomislav Hozjan
HŽ-Infrastruktura