Arhiva

UDK: 691.3.004.6
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ponašanje kompozitnih materijala pri složenom opterećenju

Vesna Lacković, Vicko Šimić

Sažetak

Opisana su eksperimentalna istraživanja mehaničkih svojstava kompozitnog materijala (poliesterskog laminata armiranog staklenim vlaknima) pri jednoosnom i višeosnom stanju naprezanja. Analiza graničnog stanja ortotropnog kompozitnog materijala pri dvoosnom stanju naprezanja provedena je prema Goldenblat – Kopnovljevoj teoriji čvrstoće, koja prema provedenim istraživanjima najbolje odgovara za promatrani materijal. Istaknuto je dobro podudaranje rezultata provedenih istraživanja.

Ključne riječi
složeno opterećenje, izotropni materijal, anizotropni materijal, mehanička svojstva kompozita, teorije čvrstoće, ortotropni kompozitni materijali

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lacković, V., Šimić, V.: Ponašanje kompozitnih materijala pri složenom opterećenju, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 7

ILI:

Lacković, V., Šimić, V. (2006). Ponašanje kompozitnih materijala pri složenom opterećenju, GRAĐEVINAR, 58 (7)
Autori:

Vesna Lacković
Institut IGH

Vicko Šimić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet