Arhiva

UDK: 624.131.55.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Spektri odgovora za seizmičku procjenu zgrada

Mustafa Hrasnica

Sažetak

Opisane su metoda postupnog guranja (Pushover Analysis) i metoda spektra kapaciteta (Capacity Spectrum Method) koje se primjenjuju u seizmičkoj procjeni postojećih i novih zgrada. Nelinearnim statičkim proračunom dobiva se krivulja kapaciteta konstrukcije, a zahtjev potresa predstavljen je spektrima ubrzanja. Obje krivulje su u formatu spektralno ubrzanje - spektralni pomak. Usporedba kapaciteta konstrukcije i zahtjeva potresa daje podatke o mogućem odgovoru konstrukcije na potres.

Ključne riječi
seizmička procjena, spektar odgovora, nelinearni proračun, spektar ubrzanja, pomak , zgrada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hrasnica, M.: Spektri odgovora za seizmičku procjenu zgrada , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 11

ILI:

Hrasnica, M. (2002). Spektri odgovora za seizmičku procjenu zgrada , GRAĐEVINAR, 54 (11)
Autori:

Mustafa Hrasnica
Sveučilište u Sarajevu,
Građevinski fakultet