Arhiva

UDK: 624.074.4.002.23
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ojačavanje posmično opterećenih zidanih zidova

Josip Galić, Zorislav Sorić, Mladenko Rak

Sažetak

Prikazani su rezultati ispitivanja nearmiranih, armiranih i ojačanih zidanih zidova na vertikalno tlačno opterećenje i promjenljivo horizontalno opterećenje. Ispitani su nearmirani uzorci, uzorci armirani čeličnim šipkama i šipkama od PASV-a, uzorci ojačani horizontalno i vertikalno te horizontalnim i dijagonalnim trakama od staklenih vlakana. Svi uzorci ispitivani su na isti način. Prikazana je usporedba rezultata ispitivanja. Opisano je ponašanje pojedinih uzoraka za vrijeme ispitivanja.

Ključne riječi
horizontalno opterećenje, vertikalno tlačno opterećenje, rezultati ispitivanja zidanih zidova

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Galić, J., Sorić, Z., Rak, M.: Ojačavanje posmično opterećenih zidanih zidova, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 4

ILI:

Galić, J., Sorić, Z., Rak, M. (2007). Ojačavanje posmično opterećenih zidanih zidova, GRAĐEVINAR, 59 (4)
Autori:

Josip Galić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Zorislav Sorić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Mladenko Rak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet