Arhiva

UDK: 628.17.001.8
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Upravljanje potražnjom vode

Dragutin Gereš

Sažetak

Analizira se upravljanje potražnjom vode. Navode se i opisuju čimbenici bitni za definiranje problema. Pokazano je da se postiže ušteda vode na razini komunalne potrošnje: opremom i uređajima do 40%, a ugradnjom vodomjera 10% do 25%. Smanjivanjem gubitaka iz mreže povećavaju se raspoložive količine voda. Istaknuta je nužnost ravnoteže između potražnje vode i njezine raspoloživosti za održivost vodnog sustava. Integralno upravljanje vodama osigurava i razvoj vodnih resursa.

Ključne riječi
raspoložive vode, upravljanje potražnjom vode, tehnološki pristup, ekonomski pristup, potrebe za vodom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gereš, D.: Upravljanje potražnjom vode, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 6

ILI:

Gereš, D. (2003). Upravljanje potražnjom vode, GRAĐEVINAR, 55 (6)
Autori:

Dragutin Gereš
Hrvatske vode