Arhiva

UDK: 624.21.002.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Izvedba kanalizacijske mreže Prekvršje-Kučilovina

Darko Jagodić

Sažetak

Prikazano je projektno rješenje i izvedba kanalizacijske mreže Prekvršje-Kučilovina. Izvedbom te mreže otvorila se i mogućnost priključka drugih naselja na nju, što se posebno odnosi na Kašinsku Sopnicu i Planinu Donju. Opisana je trasa kanala koja slijedi postojeću cestu i prolazi na dva mjesta ispod vodotoka. Podrobnije je opisan način izvedbe i problemi koji su se tom prilikom pojavljivali, a odnosili su se na karakteristike tla zbog kojih je i došlo do usporenja radova.

Ključne riječi
iskop, projekt, izvedba, kanal, trasa kanala, sastav tla, kanalizacijska mreža

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jagodić, D.: Izvedba kanalizacijske mreže Prekvršje-Kučilovina , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 11

ILI:

Jagodić, D. (2002). Izvedba kanalizacijske mreže Prekvršje-Kučilovina , GRAĐEVINAR, 54 (11)
Autori:

Darko Jagodić
Davor-inženjering d.o.o.