Arhiva

UDK: 625.85:001.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Metode stabilizacije slabo nosivog tla pri izgradnji prometnica

Vesna Dragčević, Sanja Lopuh, Slaviša Rajić, Tatjana Rukavina

Sažetak

U radu je dan kratak pregled konvencionalnih postupaka stabilizacije (vapno, cement) te postupaka u kojima se primjenjuju noviji proizvodi na bazi sintetičkih polimera (primjerice akrilat, polivinil acetat), encimi i biološka sredstva, ionski proizvodi, lignini, smole te ostali tipovi sredstava za stabilizaciju. Također su prikazani rezultati in situ i rezultati laboratorijskih ispitivanja tla stabiliziranog GeoCretom, jednim od novijih proizvoda dostupnih na hrvatskom tržištu.

Ključne riječi
konvencionalni postupaci stabilizacije, tipovi sredstava za stabilizaciju, sintetički polimeri, GeoCrete

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dragčević, V., Lopuh, S., Rajić, S., Rukavina, T.: Metode stabilizacije slabo nosivog tla pri izgradnji prometnica, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 4

ILI:

Dragčević, V., Lopuh, S., Rajić, S., Rukavina, T. (2007). Metode stabilizacije slabo nosivog tla pri izgradnji prometnica, GRAĐEVINAR, 59 (4)
Autori:
Dragcevic WEB
Vesna Dragčević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice

Sanja Lopuh
Institut IGH d.d.

Slaviša Rajić
Institut IGH d.d.

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice