Arhiva

UDK: 924.94:624.078
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje priključaka čeličnih okvirnih konstrukcija

Darko Dujmović, Boris Androić, Davor Skejić

Sažetak

Prikazuje se međudjelovanje čeličnih okvira i njihovih priključaka te metoda dimenzioniranja priključaka prema EC 3. Opisana su četiri temeljna pojma vezana uz novi pristup dimenzioniranju priključaka, a to su: karakterizacija, klasifikacija, modeliranje i idealizacija. Istaknute su prednosti metode komponenata, usvojene u EC 3, u odnosu na dosadašnji postupak modeliranja priključaka. Također su obrazložene i ekonomske opravdanosti novog načina dimenzioniranja priključaka.

Ključne riječi
idealizacija, okvirne konstrukcije, metoda komponenata, karakterizacija, modeliranje, ušteda energije, konstrukcijski priključci

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dujmović, D., Androić, B., Skejić, D.: Modeliranje priključaka čeličnih okvirnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 6

ILI:

Dujmović, D., Androić, B., Skejić, D. (2003). Modeliranje priključaka čeličnih okvirnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 55 (6)
Autori:
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Davor Skejic
Davor Skejić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet