Arhiva

UDK: 628.21.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kanalizacijski sustav Split/Solin – od ideje do realizacije

Nenad Ravlić, Zlatko Čatlak

Sažetak

U članku se opisuju stručna uporišta ključnih odluka donesenih u fazi tehnoekonomske analize, projektiranja i izvedbe završnog dijela kanalizacijskog sustava Split/Solin – I. etapa, čije se puštanje u probni pogon uskoro očekuje. Istaknuta je važnost upoznavanje stručne javnosti s izvedbom glavnih objekata završnog dijela sustava, od kojih su neki u vrijeme projektiranja i izgradnje predstavljali veliki stručni izazov, bez presedana u Hrvatskoj za sve sudionike u tom poslu.

Ključne riječi
podmorski ispust, tehnička rješenja, projektiranje, kanalizacijski sustav Split/Solin, izgradnja, otpadne vode, uređaj za pročišćavanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ravlić, N., Čatlak, Z.: Kanalizacijski sustav Split/Solin – od ideje do realizacije, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 4

ILI:

Ravlić, N., Čatlak, Z. (2004). Kanalizacijski sustav Split/Solin – od ideje do realizacije, GRAĐEVINAR, 56 (4)
Autori:

Nenad Ravlić
Institut IGH d.d.

Zlatko Čatlak
EKO-Kaštelanski zaljev