Arhiva

UDK: 624.2/8:658.56
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Hidroelektra u izvedbi i projektiranju mostova, vijadukata i nadvožnjaka

Snježana Tešović, Snježana Ališić

Sažetak

Uvodno se daje pregled razvoja cestogradnje u okviru koje se izvode brojni mostovi, vijadukti i nadvožnjaci. Mnoge od tih građevina projektirane su i/ili izvođene od Hidroelektre (sada Hidroelektra niskogradnja d.d.). Ovdje se opisuju betonski mostovi, vijadukti i nadvožnjaci u čijoj je gradnji imala udjela Hidroelektra kao projektant ili kao izvođač, a često je bila jedno i drugo. Prikazane su osnovne značajke dvanaest građevina s opisom uloge Hidroelektra u njihovoj gradnji.

Ključne riječi
gradnja, Hidroelektra niskogradnja, most, vijadukt, nadvožnjak, projektiranje, Hidroelektra

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tešović, S., Ališić, S.: Hidroelektra u izvedbi i projektiranju mostova, vijadukata i nadvožnjaka, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 7

ILI:

Tešović, S., Ališić, S. (2006). Hidroelektra u izvedbi i projektiranju mostova, vijadukata i nadvožnjaka, GRAĐEVINAR, 58 (7)
Autori:

Snježana Tešović
Hidroelektra Niskogradnja d.d.

Snježana Ališić
Hidroelektra niskogradnja d.d.