Arhiva

UDK: 624.073.74:624.016
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanje polumontažnih stropova od prednapetih opečnih gredica

Davor Grandić, Zorislav Sorić

Sažetak

Prikazani su postupci i rezultati ispitivanja polumontažnih stropova od prednapetih opečnih gredica. Ispitivana je nosivost stropova i progibi pod dugotrajnim djelovanjem. Prikazan je postupak za određivanje stanja naprezanja u gredicama od prednapinjanja i opisan je proračunski model i postupci za proračun progiba. Na temelju usporedbe izmjerenih veličina i onih dobivenih proračunom dvjema metodama odabire se metoda s rezultatima koji se bolje slažu s izmjerenim vrijednostima.

Ključne riječi
nosivost, progib, ispitivanja, proračunske metode , polumontažni strop

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Grandić, D., Sorić, Z.: Ispitivanje polumontažnih stropova od prednapetih opečnih gredica , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 12

ILI:

Grandić, D., Sorić, Z. (2002). Ispitivanje polumontažnih stropova od prednapetih opečnih gredica , GRAĐEVINAR, 54 (12)
Autori:
Davor Grandic WEB
Davor Grandić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Zorislav Sorić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet