Arhiva

UDK: 69.009.182:642.72+699.844
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pregled europske regulative o buci od cestovnog prometa

Stjepan Lakušić, Vesna Dragčević, Tatjana Rukavina

Sažetak

Prikazana je europska regulativa vezana za buku od cestovnog prometa kao najvećem izvoru buke od prometa. Razmatrane su metode proračuna razine buke koje se najčešće primjenjuju u Europi. Analizirana je mogućnost primjene razmatranih metoda proračuna u Hrvatskoj, koja svoju regulativu nastoji uskladiti s europskim preporukama. Prikazane su smjernice europske unije vezane za usklađivanje postojećih metoda proračuna razine buke u cilju dobivanja jedinstvene europske metode.

Ključne riječi
širenje zvučnog vala, metoda proračuna, smjernice Europske unije, cestovni promet, razina buke, regulativa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lakušić, S., Dragčević, V., Rukavina, T.: Pregled europske regulative o buci od cestovnog prometa, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 6

ILI:

Lakušić, S., Dragčević, V., Rukavina, T. (2003). Pregled europske regulative o buci od cestovnog prometa, GRAĐEVINAR, 55 (6)
Autori:
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice
Dragcevic WEB
Vesna Dragčević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice