Arhiva

UDK: 624.075:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pouzdanost saćastih nosača na bočno-torzijsko izvijanje

Višnja Tkalčević, Ivica Džeba, Boris Androić

Sažetak

Linija izvijanja za određivanje otpornosti saćastih nosača na bočno-torzijsko izvijanje u Eurokodu 3 nije jednoznačno određena. Prikazani su rezultati vlastitih laboratorijskih ispitivanja na temelju kojih je na probabilističkoj razini istražena veličina indeksa pouzdanosti ß u odnosu na ciljanu vrijednost za klasu konstrukcija RC2 primjenom sve četiri linije izvijanja. Utvrđene su linije izvijanja (b i c) prikladne za određivanje bočno-torzijske otpornosti saćastih nosača.

Ključne riječi
indeks pouzdanosti ß, bočno-torzijska otpornost, otpornost saćastih nosača

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tkalčević, V., Džeba, I., Androić, B.: Pouzdanost saćastih nosača na bočno-torzijsko izvijanje, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 4

ILI:

Tkalčević, V., Džeba, I., Androić, B. (2007). Pouzdanost saćastih nosača na bočno-torzijsko izvijanje, GRAĐEVINAR, 59 (4)
Autori:

Višnja Tkalčević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Džeba Ivica WEB
Ivica Džeba
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske