Arhiva

UDK: 628.15+628.21:551.46.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projekt Eko-Kaštelanski zaljev

Vladimir Andročec, Bogdan Ivančić

Sažetak

U ovom uvodnom članku iz serije članaka o projektu Eko-Kaštelanski zaljev opisuju se polazne osnove i zamisao tog značajnog ekološkog projekta za jedno od najzagađenijih područja na Mediteranu. Hrvatska vlada je u suradnji sa Svjetskom i Europskom bankom odlučila da se uloži oko 150 milijuna € u vodoopskrbni i kanalizacijski sustav za osiguranje kvalitete mora. Opisuje se postojeće stanje, njegova struktura i tehnički pristup rješavanju problema te način financiranja pothvata.

Ključne riječi
vodoopskrbni sustav, kanalizacijski sustav, tehnička rješenja, Kaštelanski zaljev, financiranje, Projekt Eko-Kastelanski zaljev, ekološki projekt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Andročec, V., Ivančić, B.: Projekt Eko-Kaštelanski zaljev, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 7

ILI:

Andročec, V., Ivančić, B. (2003). Projekt Eko-Kaštelanski zaljev, GRAĐEVINAR, 55 (7)
Autori:

Vladimir Andročec
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Bogdan Ivančić
EKO Agencija, Split