Arhiva

UDK: 627.231.004.67
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Obnova Trogirske obale

Jure Radnić, Ivo Barbalić

Sažetak

U radu je opisano rješenje Trogirske obale od mosta prema Čiovu do kule Kamerlengo. Izveden je novi obalni zid iz predgotovljenih olakšanih betonskih elemenata koji je plitko temeljen na kamenom nabačaju debljine 50-150 cm. Istaknuto je značenje investicije i složenost tehničkog zahvata, radi čega su izrađena četiri varijantna rješenja od kojih su dva predviđala sanaciju postojeće obale, a dva izgradnju potpuno nove. Kao povoljnije rješenje odabrana je izgradnja nove obale.

Ključne riječi
predopterećenje , obnova, projekt, izvedba, obalni zid, temeljenje, Trogirska obala

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Barbalić, I.: Obnova Trogirske obale , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 12

ILI:

Radnić, J., Barbalić, I. (2002). Obnova Trogirske obale , GRAĐEVINAR, 54 (12)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Ivo Barbalić
Institut IGH d.d.