Arhiva

UDK: 728.22:69.003.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Privatno ulaganje za objekte visokogradnje u Hrvatskoj

Saša Marenjak, R. Malcolm W. Horner, Mohamed A. El-Haram

Sažetak

Prikazane su glavne karakteristike modela privatne financijske inicijative (PFI) ustupanja radova za objekte javne namjene u visokogradnji. PFI model podrazumijeva uključivanje privatnog sektora u izvedbi investicija i preuzimanje odgovornosti za održavanje i upravljanje izgrađenih objekata tijekom njihova uporabnog vijeka. Opisane su glavne prednosti i nedostaci modela. Navedeni su osnovni uvjeti koje treba ispuniti da bi se takav tip ulaganja mogao primjenjivati u Hrvatskoj.

Ključne riječi
model privatne finanancijske inicijative (PFI model), visokogradnja, objekti javne namjene, održavanje, upravljanje, privatno ulaganje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marenjak, S., Horner, R. M. W., El-Haram, M. A.: Privatno ulaganje za objekte visokogradnje u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 7

ILI:

Marenjak, S., Horner, R. M. W., El-Haram, M. A. (2003). Privatno ulaganje za objekte visokogradnje u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 55 (7)
Autori:
Sasa Marenjak WEB
Saša Marenjak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

R. Malcolm W. Horner
Sveučilište u Dundee-u, UK
Zavod za građevinarstvo

Mohamed A. El-Haram
Sveučilište u Dundee-u, UK
Zavod za građevinarstvo