Arhiva

UDK: 696.1.001.42:624.743
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanje otpornosti na tlak polivinilkloridne kanalizacijske cijevi

Mijo Zagorec

Sažetak

U radu je istaknuto da cijevi od polivinilklorida, politilena i polipropilena imaju drugačija mehanička svojstva od krutih tradicionalnih kanalizacijskih cijevi. Opisana su trostruka laboratorijska ispitivanja otpornosti kanalizacijskih cijevi od tvrdog polivinilklorida na tjemeni tlak da se ustanovi koje vertikalno stalno i pokretno opterećenje mogu izdržati te cijevi pri određenom deformiranju i koliko zbijeni materijal uokolo cijevi sudjeluje u preuzimanju toga tlaka.

Ključne riječi
krute cijevi, tjemeni tlak, ispitivanje otpornosti, opterećenje, deformiranje , polivinilkloridna kanalizacijska cijev

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zagorec, M.: Ispitivanje otpornosti na tlak polivinilkloridne kanalizacijske cijevi , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 12

ILI:

Zagorec, M. (2002). Ispitivanje otpornosti na tlak polivinilkloridne kanalizacijske cijevi , GRAĐEVINAR, 54 (12)
Autori:

Mijo Zagorec
Institut IGH d.d.