Arhiva

UDK: 624.075.4.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Plastostatika pravokutne ploče zglobno oslonjene duž triju stranica

Riko Rosman

Sažetak

Kinematičkom metodom plastostatike analizira se pravokutna ploča zglobno oslonjena duž triju stranica i slobodna duž četvrte. Ploča je opterećena jednoliko podijeljenim opterećenjem na cijeloj površini, koncentriranoj sili na proizvoljnom mjestu ili kombinacijom jednoliko podijeljenog opterećenja i proizvoljnog broja koncentriranih sila. Izvedeni su jednostavni obrasci koji su prikladni za primjenu. Dva brojčana primjera pokazuju praktičnu primjenu ovog razrađenog postupka.

Ključne riječi
kinematička metoda, ploče, opterećenje, savojna čvrstoća ploče, granično stanje nosivosti, plastostatika

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rosman, R.: Plastostatika pravokutne ploče zglobno oslonjene duž triju stranica, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 7

ILI:

Rosman, R. (2003). Plastostatika pravokutne ploče zglobno oslonjene duž triju stranica, GRAĐEVINAR, 55 (7)
Autori:

Riko Rosman