Arhiva

UDK: 624.042+625.7:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Neke usporedbe hrvatskih i europskih norma za djelovanja


Sažetak

Uspoređuju se hrvatske norme niza HRN ENV 1991 i norma HRN ENV 1998-1-1 s europskim normama niza EN 1991 i normom EN 1998-1. Te hrvatske norme su preuzete europske prednorme s dokumentima za primjenu, a europske norme su u nekim dijelovima u odnosu na prednorme zamjetno izmijenjene posebno za djelovanja vjetra, prometa cestovnih mostova i potresa. Zaključuje se da je prijelazno razdoblje upitno i da je nužna promišljena uporaba hrvatskih norma i njihova usporedba s europskima.

Ključne riječi
europske norme, dokumenti za primjenu, vjetar, potres, prometno cestovno opterećenje, hrvatske norme

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

: Neke usporedbe hrvatskih i europskih norma za djelovanja, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 8

ILI:

(2006). Neke usporedbe hrvatskih i europskih norma za djelovanja, GRAĐEVINAR, 58 (8)
Autori: