Arhiva

UDK: 627.236:628.33
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Zaštita priobalnog mora Splita, Solina, Kaštela i Trogira

Stanislav Tedeschi

Sažetak

Opisuje se početak studijskog rješavanja sustava javne odvodnje područja Trogira, Kaštela, Solina te Splita, oceanografska istraživanja obalnog mora Kaštelanskog zaljeva te Bračkog i Splitskog kanala. Navedeni su ciljevi projekta EKO-Kaštelanski zaljev i nesporazumi sa širom javnosti nastali tijekom provedbe. Analizirane su mogućnosti postupne izgradnje sustava javne odvodnje, a posebice uređaja za pročišćavanje. Primjerom je prikazan razvitak tehnoloških postupaka čišćenja.

Ključne riječi
obalno more, oceanografska istraživanja, tehnološki postupci čišćenja, podmorski ispusti, Projekt Eko-Kastelanski zaljev

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tedeschi, S.: Zaštita priobalnog mora Splita, Solina, Kaštela i Trogira, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 8

ILI:

Tedeschi, S. (2003). Zaštita priobalnog mora Splita, Solina, Kaštela i Trogira, GRAĐEVINAR, 55 (8)
Autori:
Tedeschi Stanisalv
Stanislav Tedeschi
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet