Arhiva

UDK: 625.85.001.4:625.711
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ravnost kolničkih zastora na građevinama cestovne infrastrukture

Miroslav Šimun, Mate Sršen

Sažetak

Prikazani su postupci i uređaji za mjerenje ravnosti vozne površine kolnika s isticanjem problematike postizanja ravnosti kolničkih zastora na građevinama cestovne infrastrukture (most, vijadukt, tunel). Utvrđeno je da nije realno očekivati postizanje proporcionalno istih vrijednosti indeksa ravnosti asfaltnih zastora na građevinama i na cesti. Predlaže se razmatranje mogućnosti uvođenja koeficijenta umanjenja vrijednosti indeksa ravnosti IRI za vozne površine na građevinama.

Ključne riječi
građevina cestovne infrastrukture, vozna površina, asfaltni kolnik, ravnost, indeks ravnosti (IRI), kolnički zastor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šimun, M., Sršen, M.: Ravnost kolničkih zastora na građevinama cestovne infrastrukture, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 5

ILI:

Šimun, M., Sršen, M. (2007). Ravnost kolničkih zastora na građevinama cestovne infrastrukture, GRAĐEVINAR, 59 (5)
Autori:
SIMUN WEB
Miroslav Šimun
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel

Mate Sršen
Institut IGH d.d.
Zavod za prometnice