Arhiva

UDK: 624.072.33+624.041
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje seizmički otpornih armiranobetonskih okvira

Ivan Tomičić

Sažetak

Analizira se preuzimanje potresnog opterećenja s pomoću armiranobetonskih okvira, kada to nije moguće postići zidovima. Opisuje se primjena teorije plastičnosti pri proračunu, ističu se njezine prednosti i posebno se prikazuju mogući mehanizmi sloma konstrukcije. Daju se prijedlozi o modeliranju sustava da bi prešao u poželjni mehanizam sloma. Prikazuju se neka najnovija teorijska istraživanja, rezultati kojih se doveli i do promjena u nekim normama, prije svega američkim.

Ključne riječi
seizmička otpornost, teorija plastičnosti, plastični zglob, mehanizam sloma, duktilnost, armiranobetonski okvir

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomičić, I.: Modeliranje seizmički otpornih armiranobetonskih okvira, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 8

ILI:

Tomičić, I. (2003). Modeliranje seizmički otpornih armiranobetonskih okvira, GRAĐEVINAR, 55 (8)
Autori:
Tomicic Ivan
Ivan Tomičić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet