Arhiva

UDK: 69.008.001.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Istraživanje provedbe graditeljskih projekata

Mirko Orešković

Sažetak

Opisuje se istraživanje, koncipiranje i provedba graditeljskih projekata. Prikazani su osnovni pristupi istraživanja koje je potaknuto općim stanjem provedbe graditeljskih projekata koje nije zadovoljavajuće. Istaknuto je razvijanje modela eksplicitnog projektnog sustava u kojem će se jasno razlikovati podsustavi kontrole i monitoringa projekta, pri čemu su važan element i razne vrste rizika koje su također opisane. U radu su naznačeni i neki rezultati provedenog istraživanja.

Ključne riječi
upravljanje projektom, monitoring, kontrola, rizik, projektna organizacija , graditeljski projekt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Orešković, M.: Istraživanje provedbe graditeljskih projekata , GRAĐEVINAR, 55 (2003) 12

ILI:

Orešković, M. (2003). Istraživanje provedbe graditeljskih projekata , GRAĐEVINAR, 55 (12)
Autori:
Oreskovic WEB
Mirko Orešković
Investinženjering d.o.o., Zagreb