Arhiva

UDK: 69.003.2.004.11
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Struktura promjene cijene građevinskih radova

Stjepan Bezak

Sažetak

U radu je opisan metodološki pristup načinu utvrđivanja strukture koeficijenta promjene cijene građevinskih radova, inače zakonom dopuštena za radove koji se obavljaju u ugovorom predviđenom roku. Na osnovu modela standardne građevinske kalkulacije prikazana je struktura građevinskih radova. U načinu određivanja koeficijenta promjene cijene prikazana je i analizirana jednadžba s pomoću koje se taj koeficijent može odrediti. Primjena metode pokazana je i na odabranom primjeru.

Ključne riječi
cijena, struktura cijene, promjena cijene, koeficijent promjene cijene, programski paket SGKA, građevinski radovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bezak, S.: Struktura promjene cijene građevinskih radova, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 8

ILI:

Bezak, S. (2003). Struktura promjene cijene građevinskih radova, GRAĐEVINAR, 55 (8)
Autori:

Stjepan Bezak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet