Arhiva

UDK: 69.009.182.001
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Uvjeti za davanje suglasnosti za poslove građenja

Nada Marđetko-Škoro, Lino Fučić

Sažetak

U članku se daje osvrt na Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja poslova građenje. Opisani su uvjeti koje trebaju ispunjavati odgovorne osobe na gradilištu i uvjeti za izvođače građevinskih radova – poslovne subjekte. Suglasnost, koju daje Ministarstvo za obavljanje djelatnosti građenja, mogu dobiti izvođači koji ispunjavaju opisane uvjete. Navedeni su posebni slučajevi davanja suglasnosti kao i mogućnosti građenja bez suglasnosti.

Ključne riječi
poslovi građenja, izvođač, suglasnost, uvjeti, mjerila, djelatnost građenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marđetko-Škoro, N., Fučić, L.: Uvjeti za davanje suglasnosti za poslove građenja, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 8

ILI:

Marđetko-Škoro, N., Fučić, L. (2006). Uvjeti za davanje suglasnosti za poslove građenja, GRAĐEVINAR, 58 (8)
Autori:
Mardjetko Nada
Nada Marđetko-Škoro
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Sektor za graditeljstvo

Lino Fučić
Hrvatska banka za obnovu i razvitak