Arhiva

UDK: 628.21.004.6:69.008
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 59 (2007) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena višekriterijske analize pri izboru načina obnavljanja kanalizacijskih cjevovoda

Dijana Piškorić

Sažetak

U članku se prikazuje izgrađenost kanalizacijske mreže grada Zagreba. Istaknuto je da se pri obnavljanju i popravcima uglavnom primjenjuje zamjena starih cjevovoda novim. Opisana su najčešća oštećenja na kanalizacijskim kolektorima i njihovi uzroci, a prikazane su i vrste sanacije. Obrazložena je metoda višekriterijske analize i navedeni su kriteriji na temelju kojih je ona i provedena. Dobiveni rezultati prikazana su na dva primjera sanacije kanalizacijskih kolektora u Zagrebu.

Ključne riječi
kanalizacijski kolektor, grad Zagreb, obnavljanje, sanacija, donošenje odluka, kanalizacijski cjevovod

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Piškorić, D.: Primjena višekriterijske analize pri izboru načina obnavljanja kanalizacijskih cjevovoda, GRAĐEVINAR, 59 (2007) 5

ILI:

Piškorić, D. (2007). Primjena višekriterijske analize pri izboru načina obnavljanja kanalizacijskih cjevovoda, GRAĐEVINAR, 59 (5)
Autori:

Dijana Piškorić
ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o.
Podružnica Vodoopskrba i odvodnja