Arhiva

UDK: 624.21.27:624.011.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Prijelazne naprave za mostove od elastomernih segmenata

Domagoj Petrović

Sažetak

U članku se polazi od toga da se prijelazne naprave za mostove koje su izrađene od montažnih armiranih elastomernih (gumenih) segmenata primjenjuju već nekoliko desetljeća. Opisuju se iskustva stečena u proteklom razdoblju. Kronološki su opisane okolnosti koje su dovele do izuma ovoga tipa naprave i njihove primjene. Podrobnije se prikazuju višegodišnja iskustva iz SAD-a, V. Britanije i Njemačke. Prikazano je današnje stanje propisa koji se odnose na primjenu predmetnih prijelaznih naprava.

Ključne riječi
primjena, montaža, riječni mostovi, prijelazne naprave, elastomerni segmenti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Petrović, D.: Prijelazne naprave za mostove od elastomernih segmenata, GRAĐEVINAR, 55 (2003) 8

ILI:

Petrović, D. (2003). Prijelazne naprave za mostove od elastomernih segmenata, GRAĐEVINAR, 55 (8)
Autori:

Domagoj Petrović
Kontakt-inženjering d.o.o.