Arhiva

UDK: 628.34/25.001.1:347.235
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 58 (2006) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Rješavanje imovinskopravnih odnosa za Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva

Ante Štambuk

Sažetak

Opisuje se problematika rješavanja imovinskopravnih odnosa pri ostvarivanju Integralnog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva. Prikazana je sva složenost pravnih poslova koje je trebalo obaviti da bi se ispunili uvjeti za građevnu dozvolu i ostvarilo uvođenje u posjed. Pri tome je prostiranje Projekta tražilo uključivanje velikog broja subjekata s privatnim zahtjevima. Istaknuto je stečeno iskustvo dobro obavljenog posla na ovom Projektu koje je dragocjeno za buduće pothvate.

Ključne riječi
imovinskopravni odnosi, kriteriji, zemljišne knjige, katastar, Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Štambuk, A.: Rješavanje imovinskopravnih odnosa za Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva, GRAĐEVINAR, 58 (2006) 9

ILI:

Štambuk, A. (2006). Rješavanje imovinskopravnih odnosa za Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva, GRAĐEVINAR, 58 (9)
Autori:

Ante Štambuk
EKO - Kaštelanski zaljev